اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

محمد اسماعیل

اسمعیلی جلودار

 استادیار

باستانشناسی

تهران

شهره

جوادی

استادیار

باستانشناسی

تهران

مصطفی

ده پهلوان

 استادیار

باستانشناسی

تهران

شاهرخ

رزم جو

استادیار

باستانشناسی

تهران

حسن 

طلایی 

 استاد

باستانشناسی

تهران

حسن

فاضلی نشلی

 دانشیار

باستانشناسی

تهران

بهمن

 فیروزمندی 

دانشیار

باستانشناسی

تهران

حسن

کریمیان

دانشیار

باستانشناسی

تهران

هایده

 لاله

استادیار

باستانشناسی

تهران

میثم

لباف خانیکی

استادیار

باستانشناسی

تهران

فیروز

 مهجور

استادیار

باستانشناسی

تهران

حکمت الله

 ملاصالحی

دانشیار

باستانشناسی

تهران

رحیم

 ولایتی

استادیار

باستانشناسی

تهران

کمال الدین

 نیکنامی

استاد

باستانشناسی

تهران

فرج اله

احمدی

دانشیار

باستانشناسی

تهران

حسین

بادامچی

استادیار

گروه تاریخ

تهران

رسول

جعفریان

 دانشیار

گروه تاریخ

تهران

حسن

حضرتی

استادیار

گروه تاریخ

تهران

داریوش

رحمانیان 

استادیار

گروه تاریخ

تهران

روزبه

زرین کوب

استادیار

گروه تاریخ

تهران

حسن

 زندیه

استادیار

گروه تاریخ

تهران

منصور

صفت گل

استاد

گروه تاریخ

تهران

خدیجه

 عالمی

استادیار

گروه تاریخ

تهران

کلثوم

غضنفری

استادیار

گروه تاریخ

تهران

سیروس

 فیضی

استادیار

گروه تاریخ

تهران

یاسر

قزوینی حائری

استادیار

گروه تاریخ

تهران

حمید

کرمی پور

استادیار

گروه تاریخ

تهران

نورالدین

 نعمتی

استادیار

گروه تاریخ

تهران

محمدباقر

 وثوقی

استاد

گروه تاریخ

تهران

مزدک

 انوشه

استادیار

گروه تاریخ

تهران

دکتر محمد علی اکبری

دانشیار​

گروه تاریخ

 

شهید بهشتی

دکتر حسن باستانی راد​ 

استادیار​

گروه تاریخ

 

شهید بهشتی

دکتر محمد حاجی تقی

استادیار​

گروه تاریخ

 

شهید بهشتی

دکتر عطاءالله حسنی​

دانشیار​

گروه تاریخ

 

شهید بهشتی

دکتر کریم سلیمانی دهکردی​

دانشیار

گروه تاریخ

 

شهید بهشتی

دکتر سید حسن شجاعی دیوکلایی​

استادیار​

گروه تاریخ

 

شهید بهشتی

دکتر زهیر صامیان گرجی

استادیار​

گروه تاریخ

 

شهید بهشتی

دکتر قباد منصوربخت​

استادیار​

گروه تاریخ

 

شهید بهشتی

​دکتر آرزو فراهانی

استادیار​

گروه تاریخ

 

شهید بهشتی

دکتر حمیدرضا ولی پور​

استادیار​

گروه باستانشناسی

 

شهید بهشتی

دکتر نگین میری​

استادیار​

گروه باستانشناسی

 

شهید بهشتی

​دکتر امیرصادق نقشینه

​استادیار

گروه باستانشناسی

 

شهید بهشتی

دکتر عباس احمدوند

استادیار

تاریخ ملل اسلامی

 

شهید بهشتی

دکتر مهران اسماعیلی

استادیار

تاریخ ملل اسلامی

 

شهید بهشتی

دکتر نگار  ذیلابی

استادیار

تاریخ ملل اسلامی

 

شهید بهشتی

دکتر عباس احمدوند

استادیار

تاریخ ملل اسلامی

 

شهید بهشتی

دکتر مهران اسماعیلی

استادیار

تاریخ ملل اسلامی

 

شهید بهشتی

دکتر نگار  ذیلابی

استادیار

تاریخ ملل اسلامی

 

شهید بهشتی

دكتر جواد نیستانی

دانشیار

باستان شناسی

 

تربیت مدرس

دكتر مهدي گلجان

استادیار

تاریخ

 

تربیت مدرس

دكتر صادق آئینه وند

استاد

تاریخ

 

تربیت مدرس

دكتر سید هاشم آقاجری

دانشیار

تاریخ

 

تربیت مدرس

صالح پرگاری

دانشیار

تاریخ

 

خوارزمی

فواد پورآرین

دانشیار

تاریخ

 

خوارزمی

ابوالفضل رضوی

دانشیار

تاریخ

 

خوارزمی

حسین مفتخری

دانشیار

تاریخ

 

خوارزمی

سهراب یزدانی

دانشیار

تاریخ

 

خوارزمی

پروین دخت اوحدی

استادیار

تاریخ

 

خوارزمی

مرتضی تهامی

استادیار

تاریخ

 

خوارزمی

اسماعیل چنگیزی

استادیار

تاریخ

 

خوارزمی

میرهادی حسینی

استادیار

تاریخ

 

خوارزمی

محمدحسن رازنهان

استادیار

تاریخ

 

خوارزمی

حسین محمدی

استادیار

تاریخ

 

خوارزمی

محمدتقی مختاری

استادیار

تاریخ

 

خوارزمی

کاظم میقانی

استادیار

تاریخ

 

خوارزمی

همای رضوانی

مربی

تاریخ

 

خوارزمی

نزهت

احمدي

دانشيار

گروه تاريخ

الزهرا

محمد رضا 

باراني

استاديار

گروه تاریخ

الزهرا

شهلا

بختياري

استاديار

گروه تاريخ

الزهرا

فاطمه

جان احمدي

دانشيار

گروه تاريخ

الزهرا

اسماعيل 

حسن زاده

دانشيار

گروه تاريخ

الزهرا

اسماعيل 

حسن زاده

دانشيار

گروه تاريخ

الزهرا

مهدي

فرهاني منفرد

دانشيار

گروه آموزشي تاريخ

الزهرا

علي محمد

ولوي

استاد

گروه آموزشي تاريخ

الزهرا

زهرا

الهويي نظري

استاديار

گروه  تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي

الزهرا

فريبا 

پات

استاديار

گروه  تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي

الزهرا

زهرا

رباني

استاديار

گروه  تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي

الزهرا

ندا

گليجاني مقدم

استاديار

گروه  تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي

الزهرا

علی

بیات

تاریخ وتمدن  اسلامی

 

تهران

سیداحمدرضا

خضری

 تاریخ وتمدن  اسلامی

 

تهران

مسعود

صادقی

 تاریخ وتمدن  اسلامی

 

تهران

اصغر

قائدان

 تاریخ وتمدن  اسلامی

 

تهران

محمدعلی

کاظم بیگی

 تاریخ وتمدن  اسلامی

 

تهران

محسن

معصومی

 تاریخ وتمدن  اسلامی

 

تهران

جمال

موسوی

 تاریخ وتمدن  اسلامی

 

تهران

ابراهیم

اقبال

 تاریخ وتمدن  اسلامی

 

تهران

احمد حسنی رنجبر

 استادیار

فرهنگ عربی

ازاد تهران مرکز

علی اصغرحلبی

 استادیار

مطالعات اسلامی

ازاد تهران مرکز

دکتر احمد حسنی رنجبر هرمزآبادی

استادیار

فرهنگ عربی

ازاد تهران مرکز

محمد سپهری

استادیار

گروه تاریخ و باستانشناسی

ازاد تهران مرکز

غلامرضا کریمیان

استادیار

گروه تاریخ و باستانشناسی

ازاد تهران مرکز

بهمن فیروزمندی

استادیار

گروه تاریخ و باستانشناسی

ازاد تهران مرکز

مرتضی حصاری

استادیار

گروه تاریخ و باستانشناسی

ازاد تهران مرکز

عباسعلی غفاری فرد

استادیار

گروه تاریخ و باستانشناسی

ازاد تهران مرکز

نعمت اله احمدی نصب

استادیار

گروه تاریخ و باستانشناسی

ازاد تهران مرکز

فیاض زاهد

استادیار

گروه تاریخ و باستانشناسی

ازاد تهران مرکز

حمید رضا صفا کیش

استادیار

گروه تاریخ و باستانشناسی

ازاد تهران مرکز

محمد اکوان

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

مریم ثقفثی

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

صمد دیلمقانی موحد

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

میر عبد الحسین نقیب زاده

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

امیر محبیان

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

عزیز اله افشار کرمانی

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

انشاله رحمتی

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

محمد کاظم رضا زاده جودی

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

گل بابا سعیدی

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

نفیسه فیاض بخش

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

عباس گوهری

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

موسی ملایری

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

مهدی نجفی افرا

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

عبدالحسین طریقی

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

پرویز عباسی داکانی

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

عبدالرضا مظاهری

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

بخشعلی قنبری

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

طاهره توکلی

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

سید محمد بنی هاشمی

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

محمد رضا عدلی

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

خسرو ظفر نوایی

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

علیرضا باقر

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

علی صابری

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

عنایت اله فاتحی ن‍ژاد

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

باقر قربانی زرین

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

زهرا خسروی ومکانی

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

ملیح السادات فردانی

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

ناهده فوزی

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

سندس کرد آبادی

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

ناهیده گندمیکال

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

سیده زهرا موسوی

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

زهره معصومی

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

مهدی  مهدی عباسی

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

سیمین ولوی

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

سید محسن هاشمی

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

رقیه مصلح

استادیار

 

ازاد تهران مرکز

Map

روابط عمومی

شماره تماس : 88911611-021

آدرس : تهران، خیابان استاد نجات الهی (ویلا) , نبش ورشو، پلاک 2

پست الکترونیک :info@ihht.ir

تلگرام: https://telegram.me/iranianhht

اینستاگرام:  https://instagram.com/iranianhht.ir

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به خانه اندیشمندان علوم انسانی می باشد.

Contact Us

 Phone : 36632195 031

Mobile : 09133056493

Fax : 36632195 031

Email : info@kamrad.ir